Om

Hammar Management

Agent för dolda jobb med fokus på +45

Om Birger Hammar

 

 

Född 1962 och har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom försäljning, marknadsföring och management.

Stark branschkunskap inom IT, Telekom, Media, Outsourcing och rekrytering

Innehaft roller som specialistsäljare, KAM, Bid Manager, försäljningsdirektör, VD, rekryterare

Ett gediget nätverk inom CXO- nivå primärt i Sverige, men även internationellt

Arbetat inom företag som Telia Company, Sonera Sverige, Xerox, Cap Gemini.