Om

Hammar Management

Agent för dolda jobb med fokus på +45 inom kvalificerad försäljning och management.


Specialister inom säljuppdrag.

Om Birger Hammar

Född 1962 och har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom försäljning, marknadsföring och management.

Stark branschkunskap inom IT, Telekom, Media, Outsourcing och rekrytering

Innehaft roller som specialistsäljare, KAM, Bid Manager, försäljningsdirektör, VD, rekryterare

Ett gediget nätverk inom CXO- nivå primärt i Sverige, men även internationellt

Arbetat inom företag som Telia Company, Sonera Sverige, Xerox, Cap Gemini.