Tjänster

Hammar Management

Agent för dolda jobb med fokus på +45 inom kvalificerad försäljning och management.

 

Hammar Management

Säljagent

 

Specialister inom säljuppdrag.


Vi agerar agent för dig

Vårt mål är att efter en diskussion med dig komma fram till vad du är på jakt efter gällande roll, företag, bransch.

Om du vill jobba vidare i vad du kan och behärskar, eller kanske vill karriärväxla om chansen finns.

 

Hur går det till?

Det börjar med att du anmäler ditt intresse till oss, antingen via mail, telefon eller kontaktformuläret på hemsidan.

 

Vi tar en kontakt och genomför en intervju med ditt CV som utgångspunkt. Vi kommer be dig att fylla i ett enkelt formulär som gör det enklare för oss att söka på rätt nivå.

 

Vi skriver om ditt CV så att det passar in till ett mer riktat budskap

 

Vi säkerställer gemensamt att de aktiviteter vi gör inte krockar med pågående aktiviteter från din sida.

 

All information hanteras med full diskretion.

 

Detta kostar dig ingenting, utan om det blir ett lyckligt partnerskap mellan dig och en arbetsgivare, tar vi ut en "finders fee" från din arbetsgivare.

 

 

Sälj/ marknadsuppdrag

Hammar Management åtar sig även sälj och marknadsuppdrag. Ansvarar för införsäljning och uppföljning, samt genererar nya lönsamma affärer till våra klienter.